3,5 hodinové instruktážní DVD s kompletní realizací rohové kuchyně úplně od nuly
Sklady
Kompletní skladová evidence, vlastní katalogy nebo ceníky, cizí katalogy, sklad pro jednorázové a atypické zboží a výrobky, výrobní sklad.

Každý sklad nebo katalog lze dělit na skupiny a položky. Toto dělení umožnuje logicky spravovat všechny skladové položky. Oproti jiným programům, kde toto uspořádání komplikuje hledání, MC3K zavádí hned několik způsobů, jak rychle vyhledat skladovou položku. Nejlépe si to ukážeme na několika příkladech.

 • abcde - najde nejbližší položku v aktuální skupině, jejíž jméno, interní název* nebo katalogové číslo* začíná písmeny "abcde"
 • abc.abcde - najde nejbližší položku ve skupině "abc", jejíž jméno, alias nebo katalogové číslo začíná písmeny "abcde"
 • *.abcde - hledá položku, jejíž jméno, alias nebo katalogové číslo začíná písmeny "abcde" ve všech skupinách skladu.
 • #1234567890123 - křížkem hledáte v celém skladu čárový kód, katalogové nebo objednací číslo dodavatele. (Každá položka může mít více unikátních čárových kódů, dodavatelských PN a dalších identifikátorů). Křížek před číslem lze naučit každý scaner čárového kódu.
 • +12345 - hledá v celém skladu PLU (jedinečné interní skladové číslo)

*) interní název - je název skladové položky, kterým položku obvykle označujete; sloužící výhradně pro snadné vyhledávání ve skladech.
*) katalogové číslo - program ho dokáže poměrně chytře generovat bez zásahu uživatele.

Sklady pracují se sedmi druhy skladových položek:

 • Jednoduchá skladová položka - je to nejčastěji používaná položka. Má svoje množství i cenu. Nejde vyrobit, ale můžete ji koupit. Například materiál, zboží, cizí výrobky.
 • Výrobek - je to složená skladová položka, tj. skládá se z komponent, a prochází výrobním procesem. Má vlastní množství i cenu. Například vlastní výrobky - skříňky.
 • Sada - je to složená nemnožstevní skladová položka. Skládá se z komponent, ale přitom neprochází výrobním procesem. Kompletace sady se provádí například při jejím prodeji nebo při výrobě skříňky. která ji obsahuje. Nemá tedy na skladě množství, ale má cenu. Např. pant (skládá se z podložky, těla pantu, krytjky, vrutů a šroubů), hrana s lepidlem (hrana + lepidlo), lakovaná dřevotřísková deska (dřevotřísková deska + lak)
 • Služba - jednoduchá nemnožstevní položka. Používá se k ocenění práce nebo může jít o dopravu, montáž atd. Nemá na skladě množství, ale má cenu.
 • Procentní položka - je to speciální skladová položka, která dokáže zvýšit nebo snížit cenu. Může být použita jako komponenta sestavy (např. režijní náklady 150% - zvýší celkovou cenu sestavy o 150%) nebo na dokladech pro započítíní přirážky nebo slevy (např. sleva 10% pro stálé zákazníky - sníží celkoou cenu nabídky o 10%).
 • Materiálový zástupce - je to speciální položka, která zastupuje v sestavách konkrétní materiály. Až v nabídce nebo výrobní dávce je materiálovému zástupci přiřazen konkrétní skutečný materiál (v Merick Calc 3.15 byl označován jako tzv. "virtuální materiál").
 • Makro - slouží k ulehčení vyplňování dokladů. Přidáním makra na doklad se automaticky přidá více řádků, které odpovídají jednotlivým komponentám makra.

Protože sklady jsou velmi rozsáhlý modul, uvedeme jen zkratkovitě významné funkce pro práci s položkami:

 • Alias - interní název pro rychlé vyhledávání
 • Automatické generování unikátního katalogového čísla
 • Libovolné množství čárových kódů a dalších identifikátorů pro jednu položku
 • Automatický výpočet malo i velko obchodních cen podle více kritérií, včetně citlivého zaokrouhlování
 • Jednu položku možno evidovat se dvěma sazbami DPH (5 i 22%)
 • Evidence rozměrů a sámování u délkových a plošných materiálů.
 • Speciální parametry u plošných a délkových materiálů (šířka řezu, malé a velké sámování, minimální rozměr, technologický přídavek, rychlost obrábění...)
 • Libovolný počet dalších proměnných, připojených dokumentů (obrázků, výkresů, dokumentace, prohlášení o shodě...), poznámek ... pro každou skladovou položku
 • Sestavy v sestavách bez omezení
 • Tři druhy komponent sestavy: jednoduchá komponenta, závislá položka, plošný díl
 • Plošný díl v 16 variantách (obdélník, obdélník se sraženými rohy, půlkulaté rohy, trojúhelník, různé varianty elipsy a kruhu).
 • Čtyři nezávislé olepovací hrany (a ty mohou být ještě složené z několika vrstev)
 • Možnost započítávat hranu do výsledného rozměru. Příklad: Jako nominální rozměr dvířek požadujete 600 x 400mm. Tato čísla zadáte jako rozměr přířezu a zaškrtnete započítávání tloušťky hrany do rozměru. Program si sám před výroubou vypočítá správnou velikost přířezu podle aktuálně použité hrany.
 • Možnost zadávat číslo jako matematický výraz. Příklad: Místo 564 napíšete 600-18-18 nebo 600-2*18 a automaticky se doplní údaj 564mm.
 • DIN kód a DWG kód pro každý přířez. Každý přířez má logický jedinečný 13-ti místný identifikáor (čárový kód) se kterým se ve výrobě spojuje DIN (DWG) kód. Vhodné pro NC.
 • Závislé položky (znáte z Merick Calc 3.15) rozšířené na čisté a hrubé plochy a obvody.
 • Import/Export plošných dílů v CSV souboru. příklad a popis formátu CSV

 Modul SKLADY

 
Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult