Síťová verze
Síťová verze je implementovaná dvěma servery. Flash Filer 2, FFSERVER.EXE (resp. FFSRVICE.EXE) zajišťuje databázový systém. Aplikační server MCKSRV.EXE, vytváří stanicím virtuální HW klíč a koordinuje datovou synchronizaci mezi stanicemi. Mimo tyto servery je důležitý soubor MC3KSRVCFG.EXE, který konfiguruje oba servery i klienta.

Klient představuje MC3K.EXE. Jedná se o shodný program, jako u jednouživatelské instalace. Pro jeho update tedy může být použit rozdílový patch z WWW stránek.

Upozornění! Síťová verze je funkční pouze s síťovým HW klíčem. Nelze s ní pracovat jako s demoverzí. Síťový HW klíč je součástí dodávky programu, nebo ho lze na základě objednávky přeprogramovat z lokálního HW klíče. Až na vyyjimečné případy (např. školní verze), lze síťový HW klíč, používat i jako lokální.


1.) Požadavky na HW a SW pro servery.
Oba servery pracují na TCP/IP protokolu. Nepotřebují tedy sdílení žádných svých souborů. Operační systém serveru může být Win98, WinMe, Win2000, WinXP. HW vybavení závisí na počtu stanic a použitém OS. Minimálně by měl server obsahovat procesor Pentium III, s 256MB paměti. Vřele je doporučován záložní zdroj napájení
počítače. Také výměnné záložní médium je velmi žádoucí. Minimálně mechanika CD-RW/DVD±RW, výměnný pevný disk, nebo lépe páskovou paměť.

Na serveru zajistěte pevnou IP adresu pro místní připojení k síti (LAN).
Možno udělat nastavením v parametrech IP protokolu, nebo vyjímkou v DHCP serveru (routeru, ADSL modemu, WiFi routeru..)


2.) Instalace na serveru
Pro Standarní instalaci stačí stisknout tlačítko "Instaluj...". Po běžném průvodci instalací provede instalační program následující úkony:

- nakopíruje soubory do určeného adresář, vytvoří ikony
- nainstaluje soubory ovladače HW klíče
- spustí MC3KSRVCFG.EXE s parametrem /INSTALL, který zajistí výchozí konfiguraci obouch serverů (názvy, IP adresy, porty, datové adresáře)
- konfiguraci uloží do souborů MC3KFFSRV.INI (konfigurační soubor FF serveru), MC3KSRV.INI (konfigurační soubor aplikačního serveru) a SHARED\MC3K.INI (konfigurační soubor klienta, programu Merick Calc 3000)
- nastaví sdílení "ke čtení i zápisu" pro složku \SHARED. Tímto ostatní stanice mohou spouštět stejnou kopii programu se stejnou síťovou konfigurací.

Jediné co musí uživatel-administrátor udělat, je přidat vyjímky v lokálním firewallu, pokud je použit.
(Windows firewall, Kerio, AVG Firewall a podobně).

Jedná se o následující porty:

port: typ: popis:
2125 UDP - Merick Calc 3000 LAN Server, aplikační server
25445 TCP - FlashFiler, databázový server
25445 UDP - FlashFiler, databázový server

Pozor: například ve Windows firewallu se jinak otevírá port pro službu a jinak pro aplikaci po přihlášení.


3.) Instalace programu na stanicích
Na stanicích stačí vytvořit na ploše ikonu s odkazem na program MC3K.EXE ve sdílené složce \\server\mc3k. Tím je veškerá instalace na stanicích hotová.

Poznámka: Pokud se nejedná o vyhrazený server, ale počítač současně pracuje jako stanice, stačí obdobně spustit mc3k.exe podobně jako ze stanic v síti. V žádném případě se neinstaluje a nepoužívá lokální instalace pro společná data.


4.) Zálohování.
U serveru se předpokládá hromadné velkokapacitní zálohování. Pokud budete chtí zálohovat pouze data tohoto programu, můžete použít MC3KBACKUP.EXE. pouze tento program musíte spustit z nabídky Start. V aplikaci nejni zálohování v síťové verzi přístupné (program totiž nezná fyzické umístění souborů na serveru). Tento program současně slouží na komprimaci případně reindexaci databáze.

Kompletní návod najdete zde...

Nastavení firewall ve Windows XP pro síťovou verzi 

Pokud v systému Microsoft Windows XP nainstalujete  Service Pack 2, je nutné nastavit Bránu Firewall systému Windows. Postup najdete zde.

 
Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult