Propojení se stroji
Velkoplošné NC pily
Protože NC stroje stále více pronikají do truhlářské výroby, je v programu věnována pozornost i řízení NC strojů. Podobně jako starý Merick Calc 3.15, tak i nový Merick Calc 3000 dokáže řídit automatické formátovací pily Panhans EURO 5 až 30 a Panhans EURO 10 s řízením PA3100, Holzher, české NC pily Safír, firmy Elpos-Hutzel, pily skupiny SCM, Giben, Macmazza, Holzma, Selco, SCM-MLC, Gallaxy.

Kromě přímého kódu pro výše uvedené NC formátovací pily program produkuje i univerzální kód, který obsahuje všechny informace o zakázce, řezaném materiálu a jednotlivých nářezových plánech. Z tohoto univerzálního kódu lze poměrně jednoduše vytvořit řídící kód i pro jinou formátovací pilu. Cenu NC modulu pro obráběcí centra naleznete v Ceníku

 

NC obráběcí centra (OC)
V programu Merick Calc 3000 je také možné přímo vytvářet NC programy pro obráběcí centra. V současnosti jsou přímo řízeny OC firmy SCM. Pro ostatní typy OC je k dispozici tzv. Volný kód, kterým se dá řídit libovolné obráběcí centrum, případně NC olepovačka. Výhodou řízení obráběcích center přímo z Mericka, je minimální možnost chybovat při výběru NC programu pro každý plošný díl. Využitím čtečky čárových kódů a samolepících štítků je záměna NC programů prakticky vyloučena. Merick Calc 3000 generuje pro každý plošný díl specifický soubor(y), s jedinečným názvem, který lze současně vytisknout na samolepicí štítek. Obsluha OC pouze sejme čárový kód ze štítku (tím se v OC provede i výběr příslušného programu) upne pl. díl a spustí obrábění. Kompletní manuál k řízení NC obráběcích center ve formátu PDF naleznete zde ke stažení. Cenu NC modulu pro obráběcí centra naleznete v Ceníku

 
Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult