Převody
POZOR!!
Tato stránka je určena pro disketovou verzi programu Merick Calc 3.15 WP, subverze: 1.0.6, která se již neprodává, z důvodů nekompatibility DOS úlohy s novými operačními systémy a z důvodu, že v nových počítačích jž není malá disketová mechanika.

V program Merick Calc 3.15 WP byla provedena úprava, aby mohl za určitých podmínek fungovat i pod novými operačními systémy (Windows Vista, Windows 7 a Windows 8) a bez potřeby malé mechaniky v počítači.
Jeho název byl upraven na Merick Calc CZ win. Více o této verzi programu naleznete zde!!!

Převody jsou způsob, jak propojit jiné programy s programem Merick Calc 3.15. Jedná se většinou o import dat z nějakého kalkulačního nebo CAD programu. Zde jsou uvedeny existující datové formáty a pokyny k používání převodů.

Převody
Verze Převodový formát Struktura souboru/ záznamu Příklad
Převody 003
TXT 3.0..3.15

(Rozšíření viz. verze Převody 006.)

TXT soubor s oddělovačem "," (čárka) sestava, díl, rozměr_x, rozměr_y, počet ,orientace ,název_ materiálu, olepení_X,X,Y,Y, A-1010,"BOK K 31-5",531,531,6,"Y",Gravír bílý 18,0,0,1,1,
A-1010,"ZÁDA K 31-5",382,531,3,"Y",Gravír bílý 18,1,0,1,0,
A-1010,"DNO K 31-5",382,511,3,"N",Gravír bílý 18,1,1,1,1,
PR-5200,"PB",106,410,16,"Y",Gravír černý 18,0,0,0,0,
PR-5200,"PB",305,410,3,"Y",Gravír černý 18,1,1,0,0,
P-10000,"VRCH K 31-5",560,420,36,"Y",Gravír černý 18,1,0,0,1,
P-10000,"Vrch UU4",620,890,13,"Y",Gravír černý 18,1,1,0,0,
P-10000,"PRUH NA SSV",380,769,154,"Y",Gravír černý 18,0,0,0,0,
Převody 005
DBF 3.0..3.15
databázový soubor dBaseIII+ komp.
sestava [C:25]
díl [C:25]
materiál [C:15]
počet [N:4]
rozměr_X [N:6.1]
rozměr_Y [N:6.1]
orientace [C:1]
sestava A-1010
díl Bok K 31-5
materiál Gravír bílý 18
počet 6
rozměr_X 531,0
rozměr_Y 531,0
orientace Y
Převody 006
TXT 3.0..3.15
TXT soubor s oddělovačem ";" (středník) sestava; díl; rozměr_x; rozměr_y; počet; orientace; název_materiálu; olepení X;X;Y;Y; materiál olepení;

A-1010;"BOK K 31-5";531;531;6;"Y";Gravír bílý 18;0;0;1;1;ABS 20;
A-1010;"ZÁDA K 31-5";382;531;3;"Y";Gravír bílý 18;1;0;1;0;ABS 20;
A-1010;"DNO K 31-5";382;511;3;"N";Gravír bílý 18;1;1;1;1;ABS 20;
PR-5200;"PB";106;410;16;"Y";Gravír černý 18;0;0;0;0;ABS 20;
PR-5200;"PB";305;410;3;"Y";Gravír černý 18;1;1;0;0;ABS 20;
P-10000;"VRCH K 31-5";560;420;36;"Y";Gravír černý 18;1;0;0;1;ABS 20;
P-10000;"Vrch UU4";620;890;13;"Y";Gravír černý 18;1;1;0;0;ABS 20;
P-10000;"PRUH NA SSV";380;769;154;"Y";Gravír černý 18;0;0;0;0;ABS 20;
Převody 008
DBF 3.0..3.15
databázový soubor
sestava [C:25]
díl [C:25]
rozměr_X [N:6.1]
rozměr_Y [N:6.1]
počet [N:4]
orientace [C:1]
materiál [C:25]
olepení [C:4]
materiál_olep [C:25]
sestava A-1010
díl Bok K 31-5
rozměr_X 531,0
rozměr_Y 531,0
počet 6
orientace Y
materiál Gravír bílý 18
olepení 0011
materiál_olep ABS 20
Převody 010
TXT 3.0..3.15
TXT soubor s oddělovačem ";" (středník) [PLOTNY]
název_materiálu; označení_materiálu; počet desek;
[PLOTNY]
Gravír bílý;M2-0;10;
Gravír černý;M3-0;2;
Lamino 18,bile;M10-5;4;
[DILY]
sestava; díl; rozměr_x; rozměr_y; počet; orientace; název_materiálu; olepení X;X;Y;Y; materiál olepení;
[DILY]
A-1010;"BOK K 31-5";531;531;6;"Y";Gravír bílý 18;0;0;1;1;ABS 20;
A-1010;"ZÁDA K 31-5";382;531;3;"Y";Gravír bílý 18;1;0;1;0;ABS 20;
A-1010;"DNO K 31-5";382;511;3;"N";Gravír bílý 18;1;1;1;1;ABS 20;
PR-5200;"PB";106;410;16;"Y";Gravír černý 18;0;0;0;0;ABS 20;
PR-5200;"PB";305;410;3;"Y";Gravír černý 18;1;1;0;0;ABS 20;

Obecné zásady pro používání převodů

Syntaxe: PREVOD31.EXE <NázevVstupníhoDBFSouboru> [/D]
<NázevVstupníhoDBFSouboru>... soubor, ze kterého se berou importovaná data
/D... po provedení převodu smaže "VstupníSoubor"

Příklad: C:\MERICK30\PREVOD31.EXE C:\ACAD\EXPORT.DBF /D
Příklad předpokládá, že data do kterých se má převádět, jsou v
současném adresáři. Po skončení převodu smaže soubor C:\ACAD\EXPORT.DBF

***** Úprava davkového souboru NAREZ3.BAT *******
@echo off
echo.
echo Spoustím program MeRIcK
C:
cd C:\MERICK31\DATA
C:\MERICK31\PREVOD31.EXE C:\ACAD\EXPORT.DBF /D
C:\MERICK31\MERICK31.EXE
cd\

Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult