Moduly pro řízení CNC strojů
POZOR!!
Tato stránka je určena pro disketovou verzi programu Merick Calc 3.15 WP, subverze: 1.0.6, která se již neprodává, z důvodů nekompatibility DOS úlohy s novými operačními systémy a z důvodu, že v nových počítačích jž není malá disketová mechanika.

V program Merick Calc 3.15 WP byla provedena úprava, aby mohl za určitých podmínek fungovat i pod novými operačními systémy (Windows Vista, Windows 7 a Windows 8) a bez potřeby malé mechaniky v počítači.
Jeho název byl upraven na Merick Calc CZ win. Více o této verzi programu naleznete zde!!!

Program Merick Calc 3.15 WP, subverze 1.0.6, lze rozšířit o modul pro přímé řízení NC strojů. Přenos do strojů se provádí po sériové lince, nebo na disketě. Zásuvný modul je plně integrovaný s programem Merick Calc a je jeho nedílnou součástí.

Cca od ledna roku 2010 se prodává již pouze verze programu Merick Calc 3.15 CZ win, subverze 1.0.7. Tato verze je distribuována pouze přes web, a nelze na ní nabalovat CNC modul, ani nejde spouštět jako LAN cilent. Více o upravené verzi včetně ceníku, zkušební verze naleznete zde.

Níže uvedné informace jsou již pouze informativní (a to pro krabicovou subverzi 1.0.6.).

Základní funkce modulů:

  • načtení posledně zpracované zakázky nářezových plánů
  • rozložení na seznam materiálů, editace dalších vlasností pro každý materiál
  • optimalizace způsobu vedení řezů, tj. vyšší produktivita práce, menší opotřebení stroje (pouze PA 3100)
  • informace pro tisk štítků (stroje s tiskárnou štítků)
  • odeslání vygenerovaného řídícího kódu na disketu (A, B:) nebo na tiskárnu
  • snadná obsluha, zadávání nezdržuje stroj a připravuje se v klidu kanceláře
Dotazy a náměty zasílejte na
© Ing. Václav Říha-Soft Consult